037 / 65 20 85 7  |  037 / 64 10 07 2

Návštevy prijímateľov sociálnej služby /PSS/

vo „VINIČKY“ ZSS Nitra, Považská 14, Nitra sú z dôvodu opatrení proti COVID-19 zo strany príslušných orgánov možné a regulované za nasledovných podmienok:

Konkrétny čas návštevy PSS si návšteva vopred dohodne telefonicky:

pre blok A u pani Bc. Scheibenreifovej v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00                    do 10:30 hod. a od 14:00 do 15:00 hod.  na tel. č. 0908 540 272 alebo

pre blok B u pani Mgr. Tatarovej na tel. č. 0918 764 070.

Pred návštevou PSS:

  • sa návšteva preukáže potvrdením o očkovaní, alebo negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hod., poprípade antigénovým testom nie starším ako 24 hodín.
  • návšteva podpíše čestné vyhlásenie, že nebola v kontakte s pozitívnou osobou.
  • počas celej doby bude návšteva prebiehať s prekrytými hornými dýchacími cestami pomocou respirátora alebo rúška. V prípade návštevy imobilného PSS priamo na obytnej jednotke, bude mať návšteva okrem prekrytých horných dýchacích ciest aj rukavice, plášť a návleky na nohách, ktoré si návšteva prinesie so sebou do ZSS.

Návšteva rešpektuje  vyhradenú  návštevnú zónu a čas určený na návštevu PSS.

 

Informácie pre rodinných príslušníkov o zdravotnom stave prijímateľov sociálnej služby /PSS/.

          Informácie súvisiace so zdravotným stavom PSS budú príbuzným poskytované telefonicky                     v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 10:00 hod. a od 14:00 do 15:00 hod.            na tel. č. 0908 540 272 u p. Bc. Scheibenreifovej pre blok A alebo

na tel. č. 0918 764 070 u p. Mgr. Tatarovej pre blok B.

 

 

Oznam

V prípade potreby poskytnutia Služby včasnej intervencie kontaktujte                  Mgr. Janu Tráčovú na tel. č. 0910 633 033

 

Oznam

Informácia pre príbuzných klientov, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia. V priloženom linku nájdete formulár, ktorí treba vyplniť: 

https://www.socpoist.sk/aktuality-dochodcovia--do-31-augusta-2021-je-potrebne-oznamit-vysku-dochodku-zo-zahranicia/48411s69790c

Oznam

Od 22.06.2021 nás nájdete aj na facebooku ako Viničky - Zariadenie sociálnych služieb Nitra.

 

Oznam

Krízový štáb „VINIČKY“ Zariadenia sociálnych služieb Nitra, Považská 14 Nitra prijal opatrenia reflektujúce na aktuálne nariadenia a odporúčané opatrenia ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja k 22.06.2021

Bližšie informácie:

u vedúcich blokov p. Scheibenreifovej a p. Tatatrovej - 037/6 520 857

                                                                                              a 037/6 520 856

 

OZNAM

„VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb, Nitra

od 26.04.2021

pristúpilo k postupnému uvoľňovaniu prijatých ochranných a bezpečnostných opatrení v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie.

Nakoľko sa situácia neustále mení bližšie aktuálne informácie ohľadom návštev a ostatných sociálnych kontaktov Vám budú podané operatívne e-mailom, telefonicky na t.č. 037/6520857 u vedúcich blokov A a B, alebo priamo v zariadení sociálnych služieb.

Ďakujeme za spoluprácu.

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2020
Dátum: 2021-03-01 Veľkosť: 1.7 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
VYHLÁŠKA č.43 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb
Dátum: 2020-12-18 Veľkosť: 598.07 KB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
OZNAM „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb, Nitra od 01.06.2020 pristúpilo k postupnému uvoľňovaniu prijatých ochranných a bezpečnostných opatrení v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie Bližšie informácie Vám budú podané operatívne e-mailom, telefonicky na t. č. 037/6520857 u vedúcich blokov A a B, alebo na dostupných výveskách priamo v zariadení sociálnych služieb. Ďakujeme za spoluprácu.
Dátum: 2020-06-01 Veľkosť: 14.42 KB Licencia: Zadarmo Stiahni
Cenník sociálnych služieb "VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Považská 14, 949 11 Nitra platný od 01.01.2020
Dátum: 2019-12-31 Veľkosť: 30.6 KB Licencia: Zadarmo Stiahni
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2019
Dátum: 2020-03-09 Veľkosť: 1.48 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2018
Dátum: 2019-03-01 Veľkosť: 1.72 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2017
Dátum: 2018-02-21 Veľkosť: 1.39 MB Licencia: Zadarmo Náhľad Stiahni
  • 1
© 2016 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o.