037 / 65 20 85 7  |  037 / 64 10 07 2

Kultúrne a spoločenské aktivity

Počas celého roka sa konajú kultúrne a spoločenské aktivity podporujúce rozvoj estetického cítenia klientov. Do nášho zariadenia často zavítajú s kultúrnym programom pri rôznych príležitostiach deti z materských škôl, žiaci základných škôl, v zariadení vystupujú rôzne spevácke a tanečné súbory, o ktoré majú klienti veľký záujem.
Klienti tiež navštevujú divadelné predstavenia v DAB Nitra a rôzne spoločenské aktivity, ktoré organizuje mesto Nitra. Klienti nášho zariadenia radi privítajú vzácnych hostí, s ktorými sa porozprávajú na rôzne témy spoločenského a kultúrneho diania. Využívajú sa priestory v interiéri nášho zariadenia ako aj v areáli domova, ktoré využívame v letnom období.

Klienti nášho zariadenia majú možnosť aj duchovného života, k čomu im slúži kaplnka, ktorá sa nachádza priamo v zariadení, a v ktorej sa pravidelne stretávajú na bohoslužbách.

Klienti s obľubou počúvajú prednášky so zdravotnou tematikou ako sú napr. srdcovo cievne ochorenia, osteoporóza, náhla cievna príhoda, zlomeniny u starších ľudí, staroba a iné.


ĎALEJ
© 2016 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o.