037 / 65 20 85 7  |  037 / 64 10 07 2

Zaopatrenie

V našom zariadení poskytujeme služby ako je upratovanie, pranie a žehlenie prádla, pomoc pri prezlečení posteľnej bielizne a pod. Zabezpečujeme pomoc a zvýšenú starostlivosť klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc pri osobnej hygiene, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní a ďalších úkonoch, ktoré si nemôžu sami zabezpečiť. Našim klientom zabezpečujeme v úzkej spolupráci s lekárkou zdravotnícku starostlivosť prostredníctvom sociálno-zdravotných sestier, opatrovateliek, sanitárok a rehabilitačných zamestnankýň.

© 2016 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o.