Predstavujeme Vám

„VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra, Považská 14, Nitra

História:

"Viničky", Zariadenie sociálnych služieb Nitra sa nachádza v meste Nitra, v časti sídliska Klokočina na Považskej ulici č. 14. Zariadenie od 1990, kedy sa datuje jeho zriadenie a otvorenie, prešlo viacerými zmenami, v súlade so spoločenskými zmenami a z toho vyplývajúcimi potrebami občanov a sociálnej politiky v Slovenskej republike.

Od 01. júla 2002 je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. V roku 2009  bol názov zariadenia „Domov penzión pre dôchodcov, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom v Nitre“ v súlade so zmenou legislatívy nahradený novým názvom :

„VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

(ďalej len ZSS)

Súčasnosť:

ZSS je rozpočtovou organizáciou, poskytujúcou sociálne služby pre sociálne odkázaných občanov v zmysle platnej legislatívy. Poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou v Špecializovanom zariadení v kapacite 180 lôžok a ambulantnou formou v Integračnom centre  pre 10 prijímateľov sociálnej služby a ambulantno terénna Služba včasnej intervencie. V súčasnom období v ňom bývajú prijímatelia sociálnych služieb vo veku od 62 do 98 rokov. Priemerný vek prijímateľov sociálnych služieb je 81 rokov.

Pretože objekty ZSS neboli vybudované účelovo na poskytovanie sociálnych služieb, postupne sa prispôsobovali svojmu zameraniu  vytváraním podmienok pre kvalitné zabezpečovanie sociálnych služieb - a to dopĺňaním kvalifikovaných personálnych kapacít, vybudovaním bezbariérových interiérov a exteriérového prostredia, bezbariérových vstupov, protišmykových podláh, práčovne a recepcie, modernej kuchyne, rehabilitácie a ďalších doplnkových služieb skvalitňujúcich život prijímateľom sociálnych služieb v zariadení.

Zariadenie poskytuje sociálne zabezpečenie a rehabilitáciu, opatrovateľsko – ošetrovateľské a ďalšie podporné služby v zmysle zákona o sociálnych službách a ním stanovených štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb.

Záujem o sociálne služby v ZSS verejnosť deklaruje dlhodobo, obložnosť v zariadení  je vyťažená na 100 %, čo určuje stupeň kvality poskytovania sociálnych služieb ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Svoju činnosť a rozvoj ZSS riadi determinujúcimi dokumentmi, smerujúcimi k uspokojeniu dopytu po komplexných komunitných sociálnych službách občanov Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale aj občanov iných samosprávnych krajov SR.


      © 2021 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o. Mapa stranky