Súčasnosť:

ZSS je rozpočtovou organizáciou, poskytujúcou sociálne služby pre sociálne odkázaných občanov v zmysle platnej legislatívy. Poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou v Špecializovanom zariadení v kapacite 180 lôžok a ambulantnou formou v Integračnom centre pre 10 prijímateľov sociálnej služby a ambulantnou a terénnou formou poskytuje Službu včasnej intervencie v Nitre pre 40 a v Šali pre 30 prijímateľov sociálnej služby. V súčasnom období v Špecializovanom zariadení bývajú prijímatelia sociálnych služieb vo veku od 62 do 98 rokov. Priemerný vek prijímateľov sociálnych služieb je 81 rokov.

Pretože objekty ZSS neboli vybudované účelovo na poskytovanie sociálnych služieb, postupne sa prispôsobovali svojmu zameraniu  vytváraním podmienok pre kvalitné zabezpečovanie sociálnych služieb - a to dopĺňaním kvalifikovaných personálnych kapacít, vybudovaním bezbariérových interiérov a exteriérového prostredia, bezbariérových vstupov, protišmykových podláh, práčovne a recepcie, modernej kuchyne, rehabilitácie a ďalších doplnkových služieb skvalitňujúcich život prijímateľom sociálnych služieb v zariadení.

Zariadenie poskytuje sociálne zabezpečenie a rehabilitáciu, opatrovateľsko – ošetrovateľské a ďalšie podporné služby v zmysle zákona o sociálnych službách a ním stanovených štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb.

Záujem o sociálne služby v ZSS verejnosť deklaruje dlhodobo, obložnosť v zariadení  je vyťažená na 100 %, čo určuje stupeň kvality poskytovania sociálnych služieb ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Svoju činnosť a rozvoj ZSS riadi determinujúcimi dokumentmi, smerujúcimi k uspokojeniu dopytu po komplexných komunitných sociálnych službách občanov Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale ja občanov iných samosprávnych krajov SR.

© 2021 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o. Mapa stranky